Velg en side

Telefon +47 922 34 523    Epost: geir@assign-byggservice.no

 ASSIGN byggservice!

– faciliterer levetids-forlengelse av næringsbygg…

LITT OM OSS

ASSIGN er et «doer-selskap» som på alvor tar på seg alt av vedlikehold og utbedring av næringsbygg. Vi er små – MEN lykkelig som liten. ASSIGN ønsker å etterstrebe personlige leveranser for best mulig måloppnåelse. Alltid levering etter avtale, både pris og tid er ofte avgjørende – derfor blir vi ofte valgt til fordel for store eller små prosjekt. Vi kan levere alt fra tilstands-kontroller til utbedringer/reparasjoner av avvik.

ASSIGN har tro på god kommunikasjon både før under og etter gjennomføringen av oppdraget. Vi skal være av de beste på faglig dokumentasjon for både rapporter som kan brukes beslutnings-underlag og-/eller arkivering.

ASSIGN leverer også tjenester knyttet til Lift og arbeider i høyden og er alltid opptatt av HMS. Vi tar på oss oppdrag over hele landet og kan skilte med STORE landsomfattende kunder som har lokasjoner over hele Norge. Så langt har vi kunder fra Mandal i Sør til Tromsø i Nord…

Service og vedlikehold

For et problemfritt næringsbygg, er det avgjørende med gjevnlig vedlikehold. Mangel på vedlikehold fører ofte til problemer med drift, da det oftere utgjør lekkasjer etter snøsmelting, store nedbørsmegder eller vindpåførte skader av små og store hendelser.

ASSIGN har god erfaring fra takarbeider og leverer både renhold, fjerning av reir, mose og skitt som har samlet seg opp over lengre tid. Dette er et forsømt område hos de fleste forretningsbygg og er gjerne kilden til mange lekkasjepunkt og arnested for vanninngjennomtrenging.

La oss åpne vannveiene igjen for å unngå ytterligere skader på byggets konstruksjon og påføre skader på verdier som materiell og utstyr.

 

utbedring OG reparasjon

Næringsbygg innehar flere konstruksjonsmessige utfordringer som krever tilsyn og vedlikehold. Det kan være takluker, vinduer, dører eller porter som ikke lar seg åpne eller lukke – eller kanskje er blitt påført skader som gjør at de ikke lenger fungerer som de var ment. Snøfangere var gjerne ikke påkrevet på eldre næringsbygg etter tidligere TEK-standard, noe vi mer enn gjerne leverer og monterer ved oppgradering for konstruksjon og HMS.

ASSIGN har skills for å reparere og fikse både mekanikk og konstruksjon – og vi finner ofte frem til hva som lar seg fikse med godt handtverk og evner å sette ting i orden. Ofte bedre enn nytt!

Med bred byggfaglig bistand, står vi gjerne til tjeneste for små og store oppdrag!

Anleggsarbeid

Oppgradering, utbedring eller komplette nybygg/tilbygg kan være rimeligere og mer effektivt fra små bærekraftige selskap som ASSIGN – enn hva man får inntrykk av fra de store selskapene med egne konsulenter og direktører samt en fyldig administrasjon. Ofte kan det være fordelaktig å kjøre prosjekter via små effektive selskap som kan håndtere komplekse leveranser ved innleie av KUN det som er nødvendig for å løse oppdraget.

ASSIGN besitter selv multi-kunnskap av tjenester som til sammen betjener store prosjekt, for ikke snakke om en effektiv drift hvor oppdrag løses raskt og til en edruelig og fornuftig pris
(les investering).

Spør oss mer enn gjerne – vi kan mer enn mange tror 🙂

ASSIGN utfører tilstandskontroller

BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR Å PLANLEGGE VEDLIKEHOLD AV NØDVENDIG TILTAK (RISIKO).

 

Om dere ønsker å få status på bygningsmassen og utført en 3-djeparts kontroll som kan være veiledende og god dokumentasjon i forhold til vedlikehold og prisoverslag – er det bare å forespørre. Vi har mye erfaring med ulike bygg og konstruksjoner, samt kjenner til hvor «skoen» ofte trykker for ulike næringsbygg. Dokumentasjon og besluttningsunderlag er vi spesialister på i å utforme for enten byggeier eller ansvarlig leietaker.

KONTAKT OSS

Adresse:

ASSIGN AS
Brøsetvegen 34b
7045 Trondheim

Ring oss:

Send oss en henvendelse – så oppnår vi dialog...