Personværnerklæring

Vi tar personvernet ditt på alvor, og vil behandle dine personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler. Vi vil kun samle inn og bruke personopplysninger til formål som er nødvendige og relevante for vår virksomhet, og vi vil ikke dele dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse eller for å beskytte dine eller andres vitale interesser.

Vi vil oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller så lenge det er påkrevd i henhold til gjeldende lover og regler. Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi har lagret om deg, og du har også rett til å be om at vi sletter eller retter feilaktige opplysninger.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, kan du kontakte oss på e-post eller telefon.

Trenger du råd eller ønsker pristilbud? Kontakt oss!